Wpływ pandemii COVID-19 na branżę budowlaną

W momencie wybuchu pandemii COVID-19 nikt dokładnie nie wiedział jaki będzie miała ona wpływ na gospodarkę. Jedno było wiadome, nie będzie to wpływ pozytywny, przynajmniej w przypadku większości branż. Do wielkich wygranych można zaliczyć firmy, które swoją działalność prowadziły w sieci. Ich sprzedaż znacznie wzrosła przez to, że duża część osób ograniczała przemieszczanie się z domu. Niestety niektóre branże nie miała takiego szczęścia, za przykład może posłużyć gastronomia. Duża część restauracji została zamknięta przez brak klientów. A jak pandemia COVID-19 wpłynęła na branżę budowlaną?

Potencjalne problemy

Jak wiadomo, w erze globalizacji jesteśmy zależni od rynków światowych. W branży budowlanej dotyczy to głównie łańcucha dostaw materiałów budowlanych, elementów i części. Jednak pomimo pandemii, nie odnotowano dużej różnicy w terminach dostaw, co jest bardzo dobrą informacją.

Większym problemem, z jakim może się borykać branża budowlana jest to, że obecne czasy są niepewne. Wiele osób z dnia na dzień potraciło źródła utrzymania, a co za tym idzie, wolą trzymać pieniądze jako formę zabezpieczenia. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, natomiast niechęć do inwestycji sprawia, że aktualnie największym wyzwaniami branży budowlanej jest zmniejszenie się popytu na usługi budowlane.

Sytuacja w Polsce w porównaniu do innych krajów europejskich

W porównaniu do krajów europejskich, sytuacja w Polsce jest bardzo dobra. Wynika to z tego, że nie wprowadzano ścisłych ograniczeń administracyjnych robót na budowach. Takie ograniczenia występowały w krajach Europy Zachodniej. Spowodowało to, że tamtejsze firmy budowlane odczuły pandemię bardziej niż te w Polsce.

Pozytywne aspekty wpływu pandemii

Zawsze warto szukać pozytywów. Dobrą zmianą w branży budowlanej, jaka została zaimplementowana przez pandemię COVID-19 jest digitalizacja obrotu dokumentacją. Okazało się, że nie wszystko musi występować w formie papierowej w kilku kopiach, a kompletowanie dokumentów w formie elektronicznej jest wręcz wygodniejsze. Inną dobrą zmianą jest to, że do procedury odbierania robót budowlanych jest potrzebny jeden inspektor, a nie kilku lub kilkunastu, tak jak to było wcześniej. Znacząco to zmniejsza chaos jaki panuje na budowie podczas odbioru.

Podsumowanie

Branża budowlana w porównaniu do niektórych branż nie ucierpiała mocno, zwłaszcza w Polsce. Pojawiły się pewne problemy i wyzwania, natomiast nie są one na tyle poważne, żeby nie dało się z nimi poradzić. Są również dobre aspekty, przez pandemię wprowadzono rozwiązania, które ułatwiają funkcjonowanie.

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *